Menu Đóng
Professional + Technology + Production

Nhân lực chuyên môn cho từng sản phẩm, hướng đến chất lượng tốt nhất bằng phương thức sản xuất hiệu quả và kĩ thuật tân tiến

Công ty cổ phần DK KOREA

thành lập vào năm 2002 và là doanh nghiệp chuyên sản xuất & phân phối quần áo thời gian,
tiến hành song song phương thức sản xuất theo đặt hàng (OEM)sản xuất kiêm lập kế hoạch sản phẩm (ODM)

nội dung thông báo
Title Date
Veitnam board TEST
2018.10.29
Veitnam board TEST
2018.10.29